Intelligent produksjonslinje for hageverktøy batteripakke

 • Lithium batteri montering automatisering produksjonslinje (bemannet)

  Lithium batteri montering automatisering produksjonslinje (bemannet)

  For hvordan man automatiserer den nye produksjonslinjen for energibilmotorer, kan vi realisere det fra følgende aspekter.

  Layout av produksjonslinje for ny energibilmotor: I monteringsproduksjonslinjen er utstyrstypen konfigurert i henhold til prosessflyten, og utstyret er rimelig konfigurert i henhold til kravene til produksjonsrytmen.Driftsretningen bør være enhetlig, og utstyrsavstanden bør være så liten som mulig.

 • Litium batteri montering automatisering produksjonslinje

  Litium batteri montering automatisering produksjonslinje

  Samlebåndet har realisert automatiseringen av hele prosessen med batteri- og modullasting, sortering, montering, sveising, testing og andre koblinger, med en stabil rytme.På dette stadiet legges det automatiske deteksjonssystemet, automatisk kalibrering og automatisk behandlingssystem til i nøkkeltrinnene i produksjonen, som fullstendig bruker manipulatoren for å erstatte den tradisjonelle manuelle kompliserte operasjonen og sikre stabiliteten til produktkvaliteten.For tiden viser de faktiske driftsdataene at den generelle driften av produksjonslinjen er trygg og stabil, prosesseringseffektiviteten er høy og kvaliteten på produktene er stabil.